Csökkentjük a várólistákat a szakrendelőben és önálló gyermek szakrendelést indítunk, hogy mindenki időben tisztességes orvosi ellátáshoz juthasson.

DR KISS LÁSZLÓ

A VÁLTOZÁS POLGÁRMESTERJELÖLTJE

KEDVES BARÁTOM!

40 éves vagyok, középiskolai tanár, jogász. Családommal a III. kerületben élek. Kisgyermekes apaként értem és érzem a kerület problémáit. 2002- óta részt veszek a kerület közéletében. Mindig a megoldások megtalálása és a közösség építésének szándéka vezetett. A 2019-es választásokon a kerület lakosai nagy számban ajánlottak polgármesterjelöltnek. Velem együtt ők is úgy érzik, hogy olyan vezetőkre van szükség a kerület szolgálatában, akik nem pártérdekeket kergetnek, hanem kiállnak a közösségért. Nekem szívügyem a III. kerület.

dr. Kiss László

MILYEN LEGYEN A III. KERÜLET?

Olyan kerületet szeretnénk, ahol az itt élők és dolgozók vannak a középpontban, ami mindenkinek otthon, lehetőség, élet, ahol mindenki megtalálja a számítását.

Nincs két Fidesz. ​​

A III. kerületi csapat ugyanolyan, mint a többi. A beruházások nagyobb része a NER-kegyeltek gazdagodását szolgálja a Fővárosban. Stadionok és paloták épülnek, eközben a Fideszes oligarchák beruházásai pusztítják a környezetünket. Minden térkővel van tele az élhető környezet helyett. A Mátyás király út és a Szentendrei út felújítása miatt Csillaghegy közlekedése összeomlott, a nagyarányú természetpusztítást csak a lakosság közbelépése akadályozta meg.Megfelelő hatástanulmányok nélkül Kaszásdűlőn új erőművet építenek, de erről nem tájékoztatták a kerület lakosságát. A sunnyogás és a környezetpusztítás az ő politikájuk. Erre kell nemet mondanunk október 13-án.

Sokáig tagadták az egészségügy katasztrofális helyzetét, mára már elismerték. Önálló gyermekszakrendelésre van szükség a III. kerületben. Bármit is hazudnak, csak a csapatom és én akarunk tenni azért, hogy letörjük a várólistákat és önálló gyermekszakrendelést hozzunk létre. Támogatni fogjuk a meningococcus és a rotavírus elleni védőoltásokat.Nem dobra verni, hanem építeni kell a bérlakásokat. Ezért bérlakásépítési programba fogunk. AZ új bérlakások nemcsak esélyt nyújtanak a családoknak az életkezdéshez, hanem hozzájárulnak a III. kerület fejlesztéséhez is.Több, mint egy évtizedük volt arra, hogy megerősítsék a III. kerületi árvízvédelmet. Ehhez képest csak kamu tanulmányokra és látványtervekre futotta. MI azonnal lakossági tájékoztató kampányt kezdünk az árvízvédelemről és népszavazást írunk ki a mobilgátról.

Kerületünkben Magyarországon elsőként be kívánjuk vezetni a családi minimumjövedelmet. A különböző jogcímekre járó széttagolt pénzbeli szociális ellátások helyett, a rászoruló családok alapvető és tényleges megélhetési szükségletei szerint, összevontan kerülne meghatározásra az az összeg, amely az adott család számára havonta folyósításra kerülhet. A jövedelem mértéke minden egyes család esetében, konkrét élethelyzetükre szabottan, a teljes háztartási és megélhetési költségeik, valamint a bevételeik figyelembevételével kerülne megállapításra. Mértéke minden esetben meg kell, hogy haladja azt az összeget, amely az adott háztartás számára szociális ellátásként, vagy lakhatás-támogatás jogcímén összesen jár és nem lehet kevesebb a kerületi önkormányzat által meghatározott családi minimumjövedelemnél. A folyósítás fejében az igénybe vevő családnak vállalnia kell az önkormányzat segítő szakembereivel való együttműködést. Az együttműködés feltételrendszerét a családtagok és a segítők közösen alakítják ki és írásbeli szerződésben rögzítik. Igénylése az önkéntesség elvén alapul, akik nem kívánják igénybe venni, azok a továbbiakban is a korábban már megállapított jogcímeken és támogatási formákban kapnák a kerületi ellátásokat.

Törődünk az idősekkel. Újabb önkormányzati nyugdíjasház kialakítása. Idősek átmeneti gondozását biztosító férőhelyek számának növelése, ezzel párhuzamosan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapacitásinak bővítése. Otthoni ápolási, szakgondozási kapacitások bővítése a Hospice Alapítvány bevonásával. Önkormányzati életjáradékprogramot hirdetünk.

Zöld Óbuda Programunkkal olyan kerületet hozunk létre, ahol jó élni, ami tele van élettel. Nem titkolt célunk, hogy Óbuda legyen a legzöldebb kerület. Mocsárosdűlőn zöld közpark íot alakítunk ki. Megalkotjuk a kerületi klímastratégiát. Nyilvánossá tesszük a fakatasztert és fásítási programot alkotunk. Online felületet biztosítunk a hiba és kátyú bejelentésekésekre, illegális szemétlerakásokra és környezetszennyezésre. Jelentősebb mennyiségben helyezünk el közterületi szemétgyűjtőket, különösen tekintettel a kutyások számára elérhető gyűjtőkre.Fontosnak tartjuk a levegőszennyezés rendszeres mérését, mérőállomások kihelyezését, az adatok önkormányzati honlapon való közzétételét.Patkányok és kosz helyett rendet és tisztaságot akarunk, ezért megemeljük a városüzemeltetését és várostisztasági keretet. Hatékonyabbá tesszük a síkosságmentesítését és a hóeltakarítást.

Közösségi költségvetési tervezést kezdeményezünk. A kerület lakosainak legyen érdemi beleszólása abba, hogy hol és milyen fejlesztés valósuljon meg. Elérjük, hogy a közösségi tervezés a Római-partra is terjedjen ki. Újraindítjuk a római-parti vízi sportéletet.

Kerületi reklám- és propagandakiadások radikális csökkentése, a kerületi médiumok kiegyensúlyozott tájékoztatásának megteremtése. Új,közéleti kiegyensúlyozott kerületi tájékoztató kiadvány létesítése. Véget vetünk a kerület politikai önreklámozásának. Radikálisan emelni fogjuk a kerület képébe nem illeszkedő óriásplakátok közterülethasználati díját. Nem engedjük, hogy a Fideszes oligarchák nyerészkedjenek a kerület közterületein.

Fellépünk a Szentendre úton lévő gyorsulási versenyek ellen. Újabb térfigyelő kamerákat helyezünk ki és javítjuk a közvilágítást. Az oktatási intézmények előtt látható és okoszebrákat fogunk létesíteni.

Close Menu