Szociális ügyek

 1. Családi minimumjövedelem : Óbudán, Magyarországon elsőként be kívánjuk vezetni a családi minimumjövedelmet, mint szociális ellátási, támogatási formát. Ennek lényege, hogy a különböző jogcímekre járó széttagolt pénzbeli szociális ellátások helyett, a rászoruló családok alapvető és tényleges megélhetési szükségletei szerint, összevontan kerülne meghatározásra az az összeg, amely az adott család számára havonta folyósításra kerülhet.

 2. A segélyezési rendszer teljes áttekintése, egyes szociális ellátások jelentős mértékű emelése pl-a gyógyszertámogatás összegének növelése, melyet a jelenlegi 6.000 forint/főről 10.000 forint/főre kívánunk felemelni.

 3. Újabb önkormányzati nyugdíjasház kialakítása.

 4. Idősek átmeneti gondozását biztosító férőhelyek számának növelése, ezzel párhuzamosan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapacitásinak bővítése.

 5. Otthoni ápolási, szakgondozási kapacitások bővítése a Hospice Alapítvány bevonásával.

 6. Önkormányzati életjáradék program és lakhatás támogatási rendszer áttekintése, átalakítása.

Lakáspolitika:

 1. Önkormányzati bérlakásépítés és a bérlakás eladások azonnali leállítása, Önkormányzati lakásállomány interneten kereshető és hozzáférhető adatbázisának megteremtése és a lakáspályázatokról szóló döntéshozatal transzparenciájának megteremtése. A bérlakások egy részét a kerületi egészségügyi dolgozók számára tartjuk fent. Hatvany L. – Pünkösdfürdő u. 10 000 nm-es önkormányzati telkére egy szociális bérlakás projekt elindítása. Koncepcióra és koncepciótervre 10 m Ft, tervezésre 50 m Ft kerüljön elkülönítésre. (Forrás: a propaganda sorok terhére.)

 2. A Bérlakások eladásának azonnali felfüggesztése.

Egészségügyi program

 1. Fő célunk a várólisták csökkentése a szakrendeléseken. Jelentősen javtani fogjuk az egészségügyi dolgozók munkakörülményein és programot dolgozunk ki a munkavállalói elvándorlás megállítására.

 2. Legalább még egy orvosi ügyelet megszervezése a munkaszüneti napokon. Minden rászoruló számára elérhetővé tesszük az ügyeleti ellátást.

 3. A kisgyermekeket nagy számban veszélyeztető Menningococcus és Rotavírus elleni védőoltás támogatása. Célunk, hogy az egészség ne csak a tehetősek kiváltsága legyen.

 4. Gyermekorvosi szakrendelő kialakításának megkezdése elsőként gyermekpulmonológiai és fül-orr-gége területen, valamint gyermekradiológia területen. Ingyenes gyermekultrahang Békásmegyeren

Zöld Óbuda program

 1. Zöld Buda Program. Óbuda legyen a legzöldebb kerület. Mocsárosdűlőn zöld közpark kialakítása, a Római Part a Családok Dunapartja az Óbudai Sziget a Családok Sportszigete. A III: kerület természeti és kulturális adottságaira építő , gyermekeknek szóló programok támogatása. Öko Ovi, Öko Suli program.A Kerület klímastratégia programjának megalkotása – zöldterületek, csapadékvíz gazdálkodás, energiagazdálkodás. Átlátható fapótlás, több éves fásítási stratégia alapján. A kerületi csapadékvíz elvezetési problémák feltárása és intézkedési terv készítése, a klímastratégiának megfelelő panel felújítási program. A lakóközösségek pályázati tevékenységét támogatni fogja az önkormányzat.

 2. Online felületet biztosítunk a hiba és kátyú bejelentésekésekre, illegális szemétlerakásokra és környezetszennyezésre.

 3. Jelentősebb mennyiségben közterületi szemétgyűjtők kihelyezése, a meglévők karbantartása.

 4. Közterületi illemhelyek kialakítása a lakossággal egyeztetett helyszínekre.

 5. A Gázgyári lakótelep közterületeinek állapotfelmérése, rendbetétele.

 6. Levegőszennyezés rendszeres mérése, mérőállomások kihelyezése, az adatok önkormányzati honlapon való közzététele.

 7. Városüzemeltetési és várostisztasági keret megemelése, gyakoribb takarítás, sűrűbb kaszálás az önkormányzati területeken, hatékonyabb hóeltakarítás síkosság mentesítés. Nem akarunk szemetet és patkányokat látni a közterületeinken.

 8. Óbudai Gázgyár Dunába szivárgó talajvíz vegyelemzése, a szivárgás okainak feltárása, a kármentesítés végrehajtása és a terület visszaadása közcélokra.

 9. Átfogó koncepció a kerületi kerékpártárolók számának növelésére, kerékpárútfejlesztésre különös tekintettel a kerületi közlekedési csomópontokra.

 10. A kerületi szabályozási tervek módosítása, hogy csak olyan ingatlanokat engedünk építeni, amelyeknek a kerületi terhelése megoldott.

 11. Zöldfelület növelés, közösségi kertek és terek létesítésének és fejlesztésének támogatása, új közpark létesítése. Beton helyett fákat szeretnénk!

 12. Autómentes zóna kialakítása a Római part és az Óbudai sziget egy részén.

 13. Zajvédő falak kialakítása a HÉV-vonalak és a Szentendrei út egyes szakaszai mentén. rendszeres kerületi zajszennyezésmérés.

 14. Nyilvános vízvételi lehetőségek (Közkutak) biztosítása, felújítása. A kiemelt turisztikai célok közelében mindenképpen létesüljenek közkutak.

 15. Elegünk van abból, hogy a mobilgát kapcsán egy őszinte szó nem hangzik el a hatalom részéről. Ha máshogy nem megy, kikényszerítjük a vitát. Kerületi népszavazást irunk ki a római parti gátról.

 16. Nyilvánossá tesszük a kerületi fakatasztert és átfogó fásítási tervet készítünk.

A MI kerületünk

 1. Hatástanulmány elkészítése gyalogos felüljáróra a kaszásdűlői lakótelep és az Auchan között.

 2. Újabb térfigyelő kamerák kihelyezése, a közvilágítás javítása.

 3. Legyen ismét Duna fesztivál Aquincumban. A kerület régi hagyományos kulturális tereinek újrateremtése, a római parti vízi élet támogatása. Csónakházi közösségek helyzetének felülvizsgálata. 

 4. Lakótelepi közösségek – kisgyermekes szülők támogatási program és tanácsadási szolgáltatási megszervezése. Közösségi terek létrehozásának támogatása.

 5. Közösségi költségvetési tervezés, a helyi közösségeknek legyen beleszólása a helyi fejlesztésekbe. Lakóközösségi pályázatok ( parkosítás, kertépítés) összegének megemelése. A közösségi tervezésnek a Római Partra is ki kell terjeszteni.

 6. Család és gyerekbarát városháza és ügyintézési helyszínek, gyermekbútorok kihelyezése, pelenkázó váró kialakítása.

 7. Felmérjük a kerületi intézmények és online tartalmak akadálymentesítésének lehetőségeit.

 8. Látható, színes zebra felfestések az oktatási intézmények előtt, a zebrák szintjének megemelése a közút aszfaltjához képest. Okoszebra program. „Áramtermelő bicikliút mintaprojekt.”

 9. Kerületi reklám- és propagandakiadások radikális csökkentése, a kerületi médiumok kiegyensúlyozott tájékoztatásának megteremtése. Új,közéleti kiegyensúlyozott kerületi tájékoztató kiadvány létesítése. Véget vetünk a kerület politikai önreklámozásának.

 10. Akadálymentesítés, Békásmegyeri HÉV állomáson mozgólépcső és lift építésének és a jegypénztár visszaállításának kezdeményezése.

 11. Nemet mondunk a rabszolgatörvényre. Az önkormányzat vállalja, hogy a kerület tulajdonában álló cégeknél nem vezeti be a rabszolgatörvényt.

 12. A parkolási kedvezmények átgondolása.

 13. Rendőr a szomszédom program a kerületi rendőrkapitánysággal egyeztetve bérlőkijelölési jogot biztosítunk a rendőrség számára segítve ezzel, hogy sokan tartsák vonzónak a rendőri pályát.

 14. Szemét és patkánymentesítés támogatása. Emeljük fel a középkorból a kerületet. Legyen rend és tisztaság.

 15. Régi óbudai épületek gázhálózatának ütemezett áttekintése és állapotfelmérése a Gázművek szakembereinek bevonásával.

 16. Az önkormányzat a közérdekű adatigényléseket minden jogilag megalapozott esettben teljesíteni fogja, annak elszámolt költsége alapján.

 17. Önkormányzati szerződések nyilvánosságra hozatala jogilag megalapozott esetkörben.

 18. Támogatott gyógypedagógiai asszisztens képzés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek.

Close Menu